1- Maak niyyah (intentie) om wudu te verrichten en zeg “Bismillah” (in de naam van Allah) voordat je wudu begint. Niyyah is het islamitische concept van het verrichten van een daad ter wille van Allah. Om echt wudu te verrichten, moet je jezelf concentreren en je gedachten tot rust brengen, waarbij je je serieus concentreert op wat je doet (met de bedoeling wudu (wassing) te verrichten). Niyyah wordt niet hardop gezegd en moet in het hart worden uitgesproken; focussen op de zinsnede “Bismillah” (in de naam van Allah) is een goede manier om de noodzakelijke centrering te bereiken. Zeg het hardop of in stilte tegen jezelf, net wat jij prettig vindt.

 2- Was je handen. Gebruik uw linkerhand om uw rechterhand te wassen. Doe dit drie keer. Gebruik daarna uw rechterhand om uw linkerhand drie keer te wassen. Zorg ervoor dat u tussen uw vingers en helemaal tot aan uw polsen wast.

3- Neem water in je mond. Gebruik uw rechterhand om driemaal water in uw mond te gieten. Wrijf het rond in je wangen. Doe dit grondig.

4- Adem water in je neus. Gebruik je rechterhand om water in een kopje te scheppen, inhaleer het in je neus en blaas het drie keer uit. Snuif scherp en abrupt zonder te veel water in uw neus te nemen en uzelf te stikken. Als u geen water in uw neus kunt inademen, kunt u uw vingers nat maken en water op het onderste deel van uw neusgaten doen.

5- Was je gezicht. Was uw gezicht drie keer door uw handen van uw rechteroor naar links en van de haarlijn naar de kin te spreiden.

6- Was uw onderarmen, van polsen tot ellebogen, en laat geen enkel deel droog. Was vanaf uw pols tot aan uw elleboog uw rechterarm driemaal met uw linkerhand en was vervolgens uw linkerarm driemaal met uw rechterhand. Als u een gipsverband heeft, kunt u er gewoon overheen vegen. 

7- Maak je hoofd schoon. Dit staat bekend als “maseh”. Veeg met uw natte handen voorzichtig het hele hoofd één keer af, van het voorhoofd tot aan de achterkant van het hoofd, en veeg het nogmaals naar voren vanaf de achterkant van het hoofd naar het voorhoofd.

8- Veeg je oren van binnen en van buiten af. Gebruik je duim om achter je oren van onder naar boven schoon te maken. Dit gebeurt ook eenmalig.

9- Was beide voeten. Maak schoon tot aan de enkels en zorg ervoor dat er water tussen de tenen komt. Gebruik je pinkvinger en ga door elke teen om alles ertussen te verwijderen. Begin met je rechtervoet en scrub elke voet drie keer. 

Wudu moet achter elkaar worden uitgevoerd (Tarthib), dus het is belangrijk dat je de volgorde van de stappen kent, zodat je ze nauwkeurig kunt volgen. Als je een fout maakt in de volgorde, moet je je wudu opnieuw vanaf het begin beginnen.

Als je klaar bent, reciteer je de du’a’s na de wudu. Zij zijn: Ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘Ik zal allaah wahdahu laa shareeka lahu wa’ ash-hadu ‘anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasooluhu.Allaahummaj’alnee minat-tawwaabeena waj’alnee minal-mutatahhireen.Subhaanaka Allaahumma wa bihamdika , ‘ash-hadu’ een laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, ‘Astagh firuka wa’atoobu ‘ilayk.. In het Nederlands getuig ik dat er naast Allah niemand het waard is om aanbeden te worden. Hij is helemaal alleen en heeft geen partner en ik getuig dat Mohammed ﷺ Allah’s dienaar en Rasul (Boodschapper) is. O Allah, reken mij (betrek mij erbij) onder degenen die vergiffenis zoeken en onder degenen die rein blijven. O Allah, U bent zuiver. Ik prijs U en getuig dat alleen U het waard bent om aanbeden te worden en ik vraag om vergeving van U. Ik wend mij tot U voor berouw”.